Polityka prywatności Fundacji „Skryptorium”

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Skryptorium” (zwaną dalej: Fundacja, lub opisane w liczbie mnogiej jako „my”) z siedzibą w Kołobrzegu. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@skryptorium.org

 • W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne. Zawsze staramy się wyjaśnić, w jakich celach to robimy i na jakiej podstawie prawnej. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.
 • W naszej polityce prywatności mają zastosowanie przepisy dotyczące anonimizacji oraz pseudonimizacji. Oznacza to, że w każdej chwili właściciel danych osobowych może zażądać ich wykreślenia lub ukrycia, szczególnie w celach np. publikacji internetowej jakichkolwiek sprawozdań. W tym celu należy wysłać do nas stosowny wniosek.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Darczyńca, członek Fundacji i osoby lub instytucje współpracujące mogły swobodnie mieć w każdej chwili dostęp do swoich danych i prawo ich modyfikacji.
 • Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerze oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją, przede wszystkim: poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.
 • Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za:
 • – obsługę informatyczną Fundacji,
 • – obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami).
 • Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.
 • W przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego, np. kurierom) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.
 • W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji różnych wydarzeń lub zbiórek publicznych) jednak tylko w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa. W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy.
 • Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.
 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami oraz adresatom informacji prasowych), w każdej chwili mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane. W takiej sytuacji, aby Twoje dane były całkowicie bezpieczne, możemy poprosić o dodatkowe potwierdzenie i identyfikację w celu uzyskania pewności, że prosi nas o to osoba uprawniona.
 • Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce materiałów (np. newsletter) – w każdej chwili można z niej zrezygnować.
 • Inne umowy  – w tym np. darowizny – można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać.
 • Jeśli uważasz, że Twoje dane mogły zostać przez nas naruszone w jakikolwiek niezamierzony przez nas sposób, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Możesz też złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i przekazywane osobom trzecim tylko w razie prawnej konieczności – np. zgodnie z nakazem sądowym lub jeżeli osoby trzecie w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych na podstawie pisemnego wniosku.