Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Styczeń to czas rozliczeń dla wielu organizacji pozarządowych. Podobnie i dla nas. Z przyjemnością dopełniamy obowiązku informacyjnego, dotyczącego realizacji zadania publicznego pod nazwą „Poszukiwanie lokalnej historii – pasja wzbogaca kulturę, pasja wspiera historię”. O tym zadaniu wspominaliśmy podczas naszych relacji z terenowych przygód. 

Właśnie zakończyliśmy przygotowywanie sprawozdania z zadania publicznego. W ramach tego zadania zakupiliśmy sprzęt niezbędny do prowadzenia poszukiwań oraz sprzęt dokumentacyjny. Łączna kwota wydatków na te cele wyniosła 21. 387,09 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg wyniosło 15.000, a kwota 6387.09 stanowiła nasz wkład własny. Zakupiliśmy niezbędny do poszukiwań sprzęt (wykrywacz metali z małą i dużą cewką, a także wykrywacz ręczny) oraz dron – który ułatwia badanie terenu przed wejściem, pozwala wyeliminować ewentualne zagrożenia w postaci niespodziewanych oczek wodnych, przeszkód terenowych, itp. Jest to niezwykle cenne podczas badań i poszukiwań na terenie, którego jeszcze nie znamy lub którego z poziomu wzrostu człowieka nie sposób tak dobrze poznać. W wyznaczonej na sprzęt kwocie zmieściliśmy się także z sitem plażowym.

Wszyscy organizatorzy poszukiwań wiedzą, jak cenna jest dokumentacja każdego znaleziska tym bardziej, jeśli ma wartość historyczną. Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy kamerę z akcesoriami, która pozwoli rejestrować każde wydobycie, ale także będzie bardzo pomocna w realizacji różnego rodzaju spotkań historycznych, jak np. konferencja tematyczno – naukowa, którą zorganizowaliśmy 15 grudnia 2023r. W kwocie wydzielonej na sprzęt istotnym był również dysk zewnętrzny, które te wszystkie dane pomieści i zarchiwizuje.

Zakupiony sprzęt będzie nam służył długie lata. Mamy nadzieję, że będzie uczestniczył w równie, albo i o wiele bardziej ciekawych odkryciach, jak miało to miejsce w ubiegłym roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zadanie zostało wykonane w stopniu o wiele wyższym, niż zakładano w preliminarzu. Przed nami kolejne przygody!